VERGİ LEVHALARININ ALINMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere; VUK’nun 5 nci maddesi hükmü doğrultusunda, Gelir Vergisi mükellefleri  (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

Vergi levhasının elektronik ortamda alınması ve vergi levhası uygulamasına ilişkin esaslar 408 sayılı VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Vergi levhası;  mükelleflerin gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan bilgileri ile mükellefiyet bilgileri doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Gelir / Kurumlar Vergisi mükelleflerine ilişkin vergi levhaları 31.05.2016 tarihi sonuna kadar GİB internet Vergi Dairesi sisteminden yazdırılarak alınacaktır.

Vergi levhası uygulaması ve elektronik ortamda alınmasına ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımızla

İstanbul SMMM Odası Özel SMMM Geçiş için Pratik Eğitimi Videolu sistemle tüm Üyelerine sunmaktadır.


     Diğer illerde bulunan sm ler de aynı videolu sistemle dersleri dinleme hakkına sahipler aşağıdaki linke girerek dersleri dinleyebilirsiniz.

İzlemek İçin Tıklayınız

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Uygulanan İdari Para Cezası ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişleri hakkında...


İndirmek İçin Tıklayınız.

     Aksaray Belediye Başkanlığı Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için başvuru forumu ve gerekli evraklar.


İndirmek İçin Tıklayınız.

"Mesleki Uyum Eğitimi" ile "Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı", Yeni Dönem (2010/3); Başvuru, Eğitim ve Sınav Takvimi Belirlendi


İndirmek İçin Tıklayınız.

Sayfa 1 / 3