E- Defter ve E-Fatura E- Arşiv E- Beyan sistemi

Dijital Dönüşüm Uygulaması Eğitimi (sertifikalı)

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde katılımcılara e-defter ve e-fatura uygulamalarının ilk kez kullanılmasındaki detaylar, konuyla ilgili mevzuata uyum sağlanmaları ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli bilgi donanımına sahip olmaları konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika ve ücretsiz lisanslı mali müşavir muhasebe proğramı ve e- serbest meslek makbuzu dağıtılacaktır.

Katılımcı Profili:


SMMM Meslek Mensupları, Uygulama Kapsamındaki Mükellefler, SMMM Bürolarında Çalışanlar, Firmaların Muhasebe Departmanı Çalışanları.

 

Eğitimin Kapsamı:

E-  DEFTER

1.      Genel Tanımlar

2.      E – Defter Tutma Zorunluluğu Kapsamı

3.      İhtiyarı Olarak E-Defter Uygulamasından Faydalanma Şartları

4.      E-Defter Tutmanın Koşulları

5.      E- Defter Uygulaması

6.      Geçiş Süreci ve Hazırlıklar

7.      E-Defterin Hazırlanması

8.      Yasal Düzenlemeler

9.      Sorumluluklar

10.  Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

 

E – FATURA

1.      Kapsam ve Genel Tanımlar

2.      Kapsama Giren Mükellefler

3.      E- Fatura Uygulaması

4.      Başvuru İşlemleri

5.      Uygulama Süreci

·         E- Fatura Düzenlenmesi ve Gönderilmesi

·         Geç Gönderilen E- Faturalar

·         Red Süresi

·         ÖKC Kullanımı

6.      Sorumluluklar

7.      Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

Eğitimin Süresi: 3 saat

Eğitim ücreti : YOK