04/01/2019 Tarihli Seyit DURMUŞ Duyurusu

Odamız üyesi SM.Mali Müşavir Seyit DURMUŞ tarafından verilen 04/01/2019tarihli dilekçe ile;
    Defterini tuttuğum, Bilgisayar Satışı - Tamir ve Güvenlik Sistemleri Hizmetleri işi yapan OSMAN HULKAN KALFA'ya ulaşılamadığından, gelir - gider muhasebe evraklarını getirmediğinden dolayı 31/12/2018 tarihi itibariyle işinin durdurulduğu odanıza beyan ederim. İlanen tebliğ olunur.

Sayfa 1 / 94