25/01/2018 Tarihli  Bünyamin KÖSE Duyurusu

Odamız üyesi SM.Mali Müşavir Bünyamin KÖSE tarafından verilen 25/01/2018 tarihli dilekçe ile;

Vergi Dairesi Müdürlüğünde  T.C : 53680681670  Numarası ile Faaliyet gösteren ZEKERİYA BİŞKİN'in
Muhasebe borçlarından dolayı Muhasebe Hizmeti Durdurulmuş olup,
Ücretimizin Tahsil oluncaya dek Hiçbir Meslek Mensubunca İşinin yapılmamasını rica ederiz.
İlanen tebliğ olunur.