10.10.2017  Tarihli  Nazmi AKBAŞ Duyurusu

 http://aksmmmo.org/images/Duyurular/duyuru.pngOdamız üyesi SM.Mali Müşavir Nazmi AKBAŞ tarafından verilen 10.10.2017 tarihli dilekçe ile;

    62842376682 T.C. Kimlik Numaralı Halim SÖKMEN'e ulaşılamadığından ücret tahsilatı yapılamadığından  01.08.2017 tarihi itibariyle işinin durdurulduğu bildirilmiştir. İlanen tebliğ olunur.