Tarihli Mehmet Akif DİNÇ in Duyurusu 02.01.2009

Odamız üyesi SM.Mali Müşavir Mehmet Akif DİNÇ tarafından verilen 26/12/2008 tarihli dilekçe ile;
     Aksaray Vergi Dairesinde 201 025 3924 vergi numarası ile kayıtlı Hakan Menduh Canlıer 'nin ücret alınamaması nedeniyle işinin durdurulduğu bildirilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

Sayfa 96 / 96