2009 Faaliyet Raporu

AKSARAY
SERBEST MUHASEBECİ  MALİ  MÜŞAVİRLER ODASI

 

1.AKSARAY SMMM ODASI FAALİYET RAPORU
           

 1.  
  1. Oda Başkanının Sunuşu
 1.  
  1. Genel Başkanın Sunuşu                               

 

 1.  
  1. Odanın Misyonu ve Vizyonu

 

Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır

Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir.

1.4. Temel Bilgiler

1.4.1. Yönetim Kurulu

Başkan                           : Bünyamin KÖSE
Başkan Yardımcısı       : Zekeriya ŞENER
Oda Sekreteri                 : Mustafa KARAOĞLAN
Sayman                           : Yunus AKYÜZ
Üye                                  : Ertuğrul KESKİN

 

1.4.2. Denetleme Kurulu

Başkan                      : İzzet ÇEVİK
Üye                               : Gültekin KOÇAK
Üye                               : Kazım ÇETİN

 

 

 1.4.3. Disiplin Kurulu

 Başkan                       : Şeref FİDAN
Üye                               : Ali DİNÇ
Üye                               : Nurettin ŞAHİN
Üye                               : Canan UĞUZ
Üye                               : Mehmet Emin SEZGİN

 

1.4.4. Haksız  Rekabet Kurulu

Başkan                         :Hasan ALTINDAL
Üye                               :Bekir ORUÇ
Üye                               :Süleyman CANBULUT

1.4.5. Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

                            -

1.4.6. Yayın Kurulu

                            -

1.4.7. Oda Temsilcileri

-

 

1.4.8. Danışma Meclisi

                            -

1.4.9. Odanın Organizasyon Yapısı

 

GENEL KURUL

 

 

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

 

 

1.4.10. Personel Durumu

                             Mehmet ÇOPURSAN

1.4.11 Oda ‘da Görev Yapmış ve Yapmakta olan Kurul Üyeleri
                            -

2. DÜNYA EKONOMİSİ

3. TÜRKİYE EKONEMİSİ

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

5. MUHASEBE –MÜŞAVİRLİK MESLEĞİN DURUMU

6.AKSARAY İLİNDE MUHASEBE –MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

         6.1 SM-SMMM

80      SMMM
76      SM

         6.2 YMM

  2        YMM

         6.3 Denetim

                   -

7.AKSARAY SMMM ODASI FALİYETLERİ

         7.1 Toplantı Seminer

                   7.1.1 

7.2. Eğitim Faliyetleri

                   7.2.1. Temel Eğitim Ve Stajyerler
-

                   7.2.2. Sürekli Mesleki Gelişme

                           

7.3. Üye / Stajyer İstatistik Bilgileri

         7.3.1 Üye

 

 

Toplam Üye 147

Çalışan Üye     97

Gayrifaal Üye 59

SM                   42

SMMM            55

SM                   34

 

SMMM            25

Bay   37

Bayan 5

Bay   46

Bayan 9

Bay   29

Bayan 5

Bay   23

Bayan 2

                                  

                        7.3.2 Stajyer


Ticaret Lisesi

Önlisans

Lisans

Erkek

Kadın

Toplam

4

1

8

8

5

13

           
7.4. Diğer Odalarla İlişkiler

Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda  yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir     
7.5. Birlik ile ilişkiler

Birlik ve Tesmer Tarafından düzenlenen tüm faaliyetler katılım sağlanmıştır. Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda  yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir.

         7.6. Diğer Kurumlarla ilişkiler

Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda  yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir. Birlikte seminer ve kurs yapılmaktadır

         7.7. Meslek Mensuplarını Denetim Faaliyetleri

                   3568 sayılı Yasaya göre uygulama yapılmaktadır.

         7.8. Aday Meslek Mensupları (Stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri

3568 sayılı Yasaya göre uygulama yapılmaktadır

         7.9.Mesleki Düzenleme Faaliyetleri

                   7.9.1. Meslek Yasası ve Yönetmelikler

                            -

                   7.9.2 Mesleki Kurallar

                            -

                   7.9.3. 2008 Yılı Mesleki Genelgeler ( Birlik ve Odalar)

                            -

         7.10. Oda Komisyonların Faaliyetleri

                   -

         7.11. Strateji Geliştirme Faaliyetleri

                   -

         7.12. Mesleki Sorunlar (Mesleki Angaryalar)

                   -

         7.13. Hukuk Disiplin İşleri

 

Dönem içerisinde  Disiplin Kurulumuza 1 dosya sevk edilmiştir. İlgiliye Kınama cezası verilmiş ve gerekli yerlere bildirim yapılmıştır

 

Şeref FİDAN                                       Ali DİNÇ                                            Nurettin ŞAHİN
Başkan                                            Üye                                                               Üye

 

 

Canan UĞUZ                                                M. Emin SEZGİN
Üye                                                                 Üye

 

 

         7.14.Kriz Yönetimi

                   -

         7.15. Mali Tablolar

        7.15.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

 1.  
  1.  
   1. Bilanço

 

                       
                       
7.15.4.1 DENETLEME RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU

          Genel Kurulun bizlere verdiği görev gereğince Odamızın defter ve belgeleri üzerinde yapmış olduğumuz denetim ve inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.  
Yönetim Kurulu tarafından sunulan dönem hesaplarında ayrıntılı bir biçimde ele alındığı için, tarafımızdan incelenen gelir ve gider kalemleri toplam olarak verilecektir.

1 -01.01.2009– 31.12.2009 dönemi oda gelirleri 89.886,07.-TL.
Aynı dönemde oda giderlerimiz                       52.237,91.-TL
Gelir ve gider farkı (kar):                              37.648,16- TL
2- 31.12.2009 itibarıyla,
Odamız nakit kasa mevcudunu:                           59,09.-TL,
Banka Mevcudu   :                        84.570,38.-TL      
Bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir.
Çalışan personelle ilgili ücret bordroları, SGK bildirgeleri süresinde düzenlenmiş ve ilgili yerlere süresinde verilmiştir.

3- Yapılan tüm işlemlerin Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararlarına göre yapıldığı, Staj başvuruları usulüne uygun olarak değerlendirilmiş ve durumu uygun olanların stajları başlatılmıştır.

4- Satın alma işlemlerinin Yönetim Kurulu kararına göre yapıldığı,Harcamaların bütçeye sadık kalınarak yapılmaya çalışılmıştır.

5-Tüm kayıtların ve işlemlerin belgelere dayandırıldığı ve kayıtların yasal süresi içerisinde yapıldığı,

6- Bu dönemde Denetleme Kuruluna herhangi bir şikayet olmadığı,      tespit edilmiştir.
      Arz ederiz. 27/01/2010

 

DENETLEME KURULU
     
                        
                                      İzzet ÇEVİK           Gültekin KOÇAK                   Kazım ÇETİN
                                             Başkan              Mali İşl.Sor.Üye                    İdari İşl.Sor.Üye

 

 

7.15.4. İktisadi İşletmeler
-

                   7.15.5. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu
                                      -

         7.16. İnşaat Durumu

                   -

         7.17.Diğer Faaliyetler
                  
08/05/2009 tarihinde odamız üyelerinin katılımı ile Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenmiştir

 

8. ODA YAYINLARI

-

9. EĞİTİM BİRİMLERİ
-

10. MELEKİ ETKİNLİKLER

         10.1 Panel/ Kongre/ Sempozyumlar
                   -

         10.2 1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü

                   Resmi Kurumları Ziyaret ve Akşam Tüm Üyeler ile eğlenceli Yemek

         10.3. Mesleki Sorunlar Toplantısı

                   -
         10.4  Büro ziyaretleri

                   Belli aralıklarla üyelerin büroları ziyaret edilmekte
http://www.aksmmmo.org.tr/www/ayrinti.asp?ayrintim=171

         10.5 Ruhsat dağıtım Töreni
                   Yeni Mesleğe katılan SM ve SMMM Üyeler Ruhsatları teslim edilmiştir.
http://www.aksmmmo.org.tr/www/ayrinti.asp?ayrintim=154

11. TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

         11.1 8 Mart Dünya Emekçiler Günü
                   -

         11.2. 29 Ekim

                   Ulusal Bayramlarda Protokolde Odamız olarak her zaman yerimiz almaktayız

         11.3. 1 Mayıs