13/11/2017 Tarihli  Menderes SAVAŞ Duyurusu

Odamız üyesi SM.Mali Müşavir Menderes SAVAŞ tarafından verilen 13/11/2017 tarihli dilekçe ile;

Vergi Dairesi Müdürlüğünde 389 080 0192 Sicil Numarası ile Faaliyet gösteren HASAN GEÇGEL'in
Muhasebe borçlarından dolayı Muhasebe Hizmeti Durdurulmuş olup,
Ücretimizin Tahsil oluncaya dek Hiçbir Meslek Mensubunca İşinin yapılmamasını rica ederiz.
İlanen tebliğ olunur.